PWG

Strona główna

W Y K O N U J E M Y:
PRACE WIERTNICZO - GEOLOGICZNE ZWIˇZANE Z PROJEKTOWANIEM I DOKUMENTOWANIEM W ZAKRESIE:
WIERTNICTWA, GEOLOGII, GEOFIZYKI I BADAŃ LABORATORYJNYCH
GRUNTÓW I WÓD PODZIEMNYCH, odwodnienie wykopów, studnie odgazowuj±ce, studnie depresyjne, geologia inżynierska, dokumentacje geotechniczne, geotechnika, odwierty pod pompy ciepła

 

ROK ZAŁOŻENIA 1995

KRS: 0000072148

KAP. ZAKŁ: 316 500 zł

NIP: 646-21-17-343

agat