PWG

Strona główna

W Y K O N U J E M Y:
PRACE WIERTNICZO - GEOLOGICZNE ZWIˇZANE Z PROJEKTOWANIEM I DOKUMENTOWANIEM W ZAKRESIE:
WIERTNICTWA, GEOLOGII, GEOFIZYKI I BADAŃ LABORATORYJNYCH
GRUNTÓW I WÓD PODZIEMNYCH, odwodnienie wykopów, studnie odgazowuj±ce, studnie depresyjne, geologia inżynierska, dokumentacje geotechniczne, geotechnika, odwierty pod pompy ciepła

 

ROK ZAŁOŻENIA 1995

KRS: 0000072148

KAP. ZAKŁ: 316 500 zł

NIP: 646-21-17-343

agat

 Usługi z zakresu: geotechnika, studnie, geologia, wiertnictwo. Wykonujemy badania grutnu, studnie, piezometry, odwierty, igłofiltry, pompy ciepła, projekty prac geologicznych, odwodnienia, operaty wodnoprawne.Rok założenia: 1995   KRS: 0000072148   NIP: 646-21-17-343   Kapitał zakładowy: 316 000zł   Wykonanie: Smaczna kawa

Kontakt:

Tel.: 32 / 780-11-03
Tel/Fax: 32 / 217-48-80
Prezes: 32 / 780-10-46
E-mail: pwg@pwg.tychy.pl