O nas

Przedsiębiorstwo Wiertniczo - Geologiczne Tychy Sp. z o.o.

O nas

Firma nasza wykonuje usługi z zakresu:


wierceń


geologii


badań laboratoryjnych


odwodnień budowlanych

Firma wykonuje prace zarówno na obszarach górniczych i poza nimi.

Zaplecze naszej firmy stanowią:

 • warsztat
 • laboratorium mechaniki gruntów i wód
 • pomieszczenia biurowe

Zatrudniamy wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników posiadających uprawnienia z zakresu:

 • geologii inżynierskiej
 • geotechniki
 • hydrogeologii
 • geologii złożowej
 • geofizyki
 • wierceń
 • kierowania pracami wiertniczymi
 • badań laboratoryjnych...

Park maszynowy

Nasza firma dysponuje odpowiednim sprzętem do realizacji specjalistycznych robót geologicznych, wiertniczych i inżynieryjnych. Poniżej przedstawiamy jego specyfikację.

Wiertnice samojezdne

Głębokość wiercenia

Liczba jednostek

URB 2,5A

100 m

3

H3-05 HJ

100 m

2

WH - 4

20 m

1

WD - 80

30 m

1

Posiadamy również liczny sprzęt do wierceń ręcznych (penetrometry, trójnogi itp.) oraz urządzenia do sondowań gruntów (sondy lekkie -SL; sondy ciężkie - SC.; sondy cylindryczne - SPT; sondy stożkowo - krzyżakowe PSO i VT itp.).
Dysponujemy własnym transportem i warsztatem remontowo - naprawczym.