Referencje

Przedsiębiorstwo Wiertniczo - Geologiczne Tychy Sp. z o.o.

Referencje

W tym miejscu możecie Państwo przejrzeć nasze referencje wystawione naszej firmie przez współpracujące z nami zakłady i przedsiębiorstwa, którym świadczyliśmy różnego rodzaju usługi, z zakresu:

  • geologii (geologia inżynierska, hydrogeologia, geotechnika)
  • wykonania studni wierconych
  • wykonania studni odgazowujących (np. na terenie składowisk odpadów)
  • odwodnień budowlanych igłofiltrami i studniami depresyjnymi
  • wykonania pali, mikropali i prac iniekcyjnych
  • wykonania piezometrów
  • ochrony środowiska i badań laboratoryjnych wód (np. monitoring składowisk odpadów i wysypisk, badania laboratoryjne wód podziemnych i określanie ich stopnia skażenia, badania wód powierzchniowych i podziemnych i ustalanie ich przydatności do picia itp)

Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

BROWARY ŻYWIEC S.A.

ŻYWIEC ZDRÓJ S.A.

FIRMA "HALLER" S.A. KATOWICE

FIRMA "HALLER" S.A. KATOWICE

Firma Chemiczna "Dwory" S.A. Oświęcim

P.P.U.H. Kent - Pol Kęty

Elektrociepłowna Tychy S.A.

"BUDUS" S.A. Katowice

PRGW Sławków

Miejski Zakład Składowania Odpadów Sosnowiec

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny W Rybniku

GIG Katowice

Mostostal Zabrze

Biuro Projektów - Katowice