Oferta

Przedsiębiorstwo Wiertniczo - Geologiczne Tychy Sp. z o.o.

Nasze usługi

Prace wiertniczo - geologiczne związane z projektowaniem i dokumentowaniem w zakresie: wiertnictwa, geologii, geofizyki i badań laboratoryjnych gruntów i wód podziemnych, odwodnienie wykopów, studnie odgazowujące, studnie depresyjne, geologia inżynierska, dokumentacje geotechniczne, geotechnika, odwierty pod pompy ciepła