Oferta

Geologia inżynierska i geotechnika

W zakresie badań geologiczno - inżynierskich oferujemy wykonanie:

  • projektów prac geologicznych
  • dokumentacji geologiczno - inżynierskich


Dokumentacje geologiczno - inżynierskie sporządza się dla:

określenia warunków geologicznych dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
magazynowania i składowania substancji oraz odpadów.

 
Etapy wykonywania prac geologiczno - inzynierskich

   1. Opracowanie Projektu Prac Geologicznych
   2. Zatwierdzenie Projektu Prac Geologicznych przez organ Państwowej Administracji Geologicznej
   3. Wykonanie wierceń i badań geologicznych
   4. Opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej z wykonanych prac geologicznych


W zakresie prac geotechnicznych oferujemy:

  • wiercenia geotechniczne
  • badania podłoża gruntowego obiektów budowlanych, dróg, kanalizacji, wodociągów... itp.
  • sondowania gruntów
  • dokumentacje geotechniczne
  • opinie i ekspertyzy geotechniczne