Oferta

Przedsiębiorstwo Wiertniczo - Geologiczne Tychy Sp. z o.o.

Hydrogeologia

W zakresie badań hydrogeologicznych oferujemy wykonanie:

  • projektów prac geologicznych
  • dokumentacji hydrogeologicznych
  • wiercenia i badania hydrogeologiczne
  • studnieDokumentacje hydrogeologiczne sporządza się dla:

1. Ustalania zasobów wód podziemnych.

2. Określenia warunków hydrogeologicznych w związku z:

  • projektowaniem odwodnień do wydobywania kopalin ze złóż
  • wtłaczaniem wód do górotworu
  • projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne
  • magazynowaniem i składowaniem na powierzchni lub w górotworze substancji oraz odpadów
  • ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych
  • zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych


 
Etapy wykonywania prac hydrogeologicznych:

1.  Opracowanie Projektu Prac Geologicznych
2.  Zatwierdzenie Projektu Prac Geologicznych przez organ Państwowej Administracji Geologicznej
3.  Wykonanie wierceń i badań geologicznych
4.  Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej z wykonanych prac geologicznych.