Oferta

Studnie odgazowująca na składowiskach odpadów

Studnie odgazowujące wykonuje się na nieczynnych lub czynnych wysypiskach odpadów i śmieci w celach ujmowania wytwarzającego się na nich tzw. "biogazu" do celów energetycznych itp.

Studnie odgazowujące podobnie jak i głębinowe studnie wiercone wykonywane są kilkoma metodami uzależnionymi od rodzaju przewiercanego materiału. Firma nasza wykonuje studnie przy pomocy mechanicznych urządzeń wiertniczych systemem mechaniczno – obrotowym

Wykonanie studni odgazowującej:

-  odwiercenie otworu wiertniczego
-  zabudowa w otworze perforowanego filtra z PCV lub też innego
   przewidzienego przez projektanta środka pozwalającego na ujęcie biogazu
-  obsypanie filtra obsypką żwirową o odpowiedniej granulacji
-  ewentualne wykonanie nadziemnej części studni z zamknięciem.