PWG

Hydrogeologia

W zakresie badań hydrogeologicznych oferujemy wykonanie:

  • projektów prac geologicznych
  • dokumentacji hydrogeologicznych
  • wiercenia i badania hydrogeologiczne
  • studnieDokumentacje hydrogeologiczne sporządza się dla:

1. Ustalania zasobów wód podziemnych.

2. Określenia warunków hydrogeologicznych w związku z:

  • projektowaniem odwodnień do wydobywania kopalin ze złóż
  • wtłaczaniem wód do górotworu
  • projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne
  • magazynowaniem i składowaniem na powierzchni lub w górotworze substancji oraz odpadów
  • ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych
  • zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych


 
Etapy wykonywania prac hydrogeologicznych:

1.  Opracowanie Projektu Prac Geologicznych
2.  Zatwierdzenie Projektu Prac Geologicznych przez organ Państwowej Administracji Geologicznej
3.  Wykonanie wierceń i badań geologicznych
4.  Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej z wykonanych prac geologicznychUsługi z zakresu: geotechnika, studnie, geologia, wiertnictwo. Wykonujemy badania grutnu, studnie, piezometry, odwierty, igłofiltry, pompy ciepła, projekty prac geologicznych, odwodnienia, operaty wodnoprawne.Rok założenia: 1995   KRS: 0000072148   NIP: 646-21-17-343   Kapitał zakładowy: 316 000zł   Wykonanie: Smaczna kawa

Kontakt:

Tel.: 32 / 780-11-03
Tel/Fax: 32 / 217-48-80
Prezes: 32 / 780-10-46
E-mail: pwg@pwg.tychy.pl