PWG

Odwodnienia, studnie depresyjne, igłofiltry

Firma oferuje wykonywanie odwodnienia wykopów dla:

           - obiektów budowlanych (oczyszczalnie ¶cieków, pompownie, budynki mieszkalne,
              magazynowe,  przemysłowe itp.)
           -  obiektów liniowych (wykopy wod - kan, drogi, autostrady itp.)
           -  innych obiektów

Firma oferuje dwa typy odwodnień:

           -  odwodnienia przy pomocy studni depresyjnych
           -  odwodnienia przy pomocy instalacji igłofiltrowych


Studnie depresyjne:

S± to zwykłe wiercone studnie głębinowe w których zabudowywane s±: kolumna filtrowa, obsypka żwirowa i pompa głębinowa. Po zakończeniu pompowania otwory s± likwidowane.

Studnie depresyjne wykorzystuje się do odwadniania w trudnych warunkach gruntowych, gdy w podłożu gruntowym odwadnianego obiektu zalegaj± grunty spoiste uniemożliwiaj±ce zastosowanie agregatów igłofiltrowych.

Studnie depresyjne najlepiej nadaj± się do odwadniania zwartych obiektów budowlanych - w takim przypadku umieszcza się je np. dookoła odwadnianego obiektu tak aby wytwarzane przez nie leje depresji zachodziły na siebie.

 
Igłofiltry:

S± to plastikowe rurki perforowane owinięte siatk± filtracyjn± o ¶rednicy 32mm.

W podłożu gruntowym umieszcza się je poprzez „wpłukiwanie” - narzędziem wiertniczym jest w tym przypadku strumień wody pod dużym ci¶nieniem.Usługi z zakresu: geotechnika, studnie, geologia, wiertnictwo. Wykonujemy badania grutnu, studnie, piezometry, odwierty, igłofiltry, pompy ciepła, projekty prac geologicznych, odwodnienia, operaty wodnoprawne.Rok założenia: 1995   KRS: 0000072148   NIP: 646-21-17-343   Kapitał zakładowy: 316 000zł   Wykonanie: Smaczna kawa

Kontakt:

Tel.: 32 / 780-11-03
Tel/Fax: 32 / 217-48-80
Prezes: 32 / 780-10-46
E-mail: pwg@pwg.tychy.pl