PWG

Badania geofizyczne

  • wykrywanie i lokalizacja pustek w górotworze które najczęściej związane są z działalnością i eksploatacją górniczą lub zjawiskami krasowymi, stanowiących zagrożenie dla obiektów budowlanych i będących przyczyną powstawania zapadlisk i deformacji na powierzchni terenu
  • określanie głębokości występowania i miąższość warstw wodonośnych
  • określamy głębokość zalegania stropu warstw nośnych podłoża gruntowego dla inwestycji budowlanych
  • lokalizacja uskoków
  • określanie zasięgu skażeń powierzchni terenu i wód podziemnych (np. dla stacji benzynowych, zakładów chemicznych i produkcyjnych itp.).


Usługi z zakresu: geotechnika, studnie, geologia, wiertnictwo. Wykonujemy badania grutnu, studnie, piezometry, odwierty, igłofiltry, pompy ciepła, projekty prac geologicznych, odwodnienia, operaty wodnoprawne.Rok założenia: 1995   KRS: 0000072148   NIP: 646-21-17-343   Kapitał zakładowy: 316 000zł   Wykonanie: Smaczna kawa

Kontakt:

Tel.: 32 / 780-11-03
Tel/Fax: 32 / 217-48-80
Prezes: 32 / 780-10-46
E-mail: pwg@pwg.tychy.pl