PWG

Studnie, studnie głębinowe, studnie wiercone

Studnie wiercone wykonywane są kilkoma metodami uzależnionymi od rodzaju przewiercanych skał.
Firma nasza wykonuje studnie przy pomocy mechanicznych urządzeń wiertniczych systemem mechaniczno – obrotowym lub udarowym.
 

Etapy wykonania studni:                                                       

 • odwiercenie otworu studziennego
 • zabudowa w otworze perforowanego filtra studziennego stalowego lub z PCVowiniętego spiralnie nylonową siatką filtracyjną
 • obsypanie filtra obsypką żwirową
 • przeprowadzenie pompowania oczyszczającego w celu oczyszczenia i udrożnienia strefy przyotworowej
 • przeprowadzenie pompowania pomiarowego dla określenia wydajności studni i parametrów warstwy wodonośnej
 • pobranie próbek wody do badań bakteriologicznych i fizyko-chemicznych


Na życzenie klienta możemy również:

 • wykonać kompletną obudowę studni z włazem z kręgów betonowych
 • zabudować w studni pompę głębinową do poboru wody
 • wykonać instalację elektryczną i wodociągową


Zgodnie z życzeniem klienta wykonujemy również:

 • projekt prac geologicznych na wykonanie studni
 • dokumentację hydrogeologiczną z wykonania studni
 • raport oddziaływania inwestycji na środowisko                                                            
 • przygotowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej 
 • operat wodnoprawny na pobór i korzystanie z wód podziemnych
 • projekt strefy ochronnej ujęcia wód itp.


Usługi z zakresu: geotechnika, studnie, geologia, wiertnictwo. Wykonujemy badania grutnu, studnie, piezometry, odwierty, igłofiltry, pompy ciepła, projekty prac geologicznych, odwodnienia, operaty wodnoprawne.Rok założenia: 1995   KRS: 0000072148   NIP: 646-21-17-343   Kapitał zakładowy: 316 000zł   Wykonanie: Smaczna kawa

Kontakt:

Tel.: 32 / 780-11-03
Tel/Fax: 32 / 217-48-80
Prezes: 32 / 780-10-46
E-mail: pwg@pwg.tychy.pl